Torsdag den 9. juli kl. 16.00
45 minutters koncert med organist Steen Wrensted Jensen

Program:

Johann Sebastian Bach: Fantasi & Fuga, g-mol
Louis Vierne: Pastorale – Scherzetto – Berceuse
Georg Philipp Telemann: Sonate für zwei Klaviere und Pedal, D-dur
Johann Peter Emilius Hartmann: Fantasi for orgel, A-dur

 

Steen Wrensted Jensen

Curriculum vitae
 

Som dreng drømte jeg om at blive violinist, og sammen med mine forældre overværede jeg hver sæson omkring 10 af Sønderjyllands Symfoniorkesters koncerter, - tænkte at det måtte være himmelsk at sidde deroppe på scenen og spille sammen med rare kolleger. I 12-års alderen begyndte jeg sideløbende med fortsat violinundervisning at spille klaver, og 3 år senere spurgte min lærer, Skjold Høyer, om jeg havde lyst til at prøve at spille på orglet i Sct. Severin Kirke, hvor han var organist. Det havde jeg, og kort derefter begyndte jeg så at få undervisning i orgelspil. Efter knap 3 år mente Skjold Høyer, at jeg var moden til en ny lærer, nemlig domorganist Svend Prip, og som Skjold Høyer sagde: ”så kan du spille på det store domorgel”. I mine unge år og senere i studietiden var jeg i øvrigt privilegeret derved, at jeg havde adgang til at øve på orglerne både i Sct. Severin Kirke og Haderslev Domkirke.   

I 1986 bestod jeg Kirkemusikalsk Diplomeksamen fra Vestjysk Musikkonser-vatorium, hvor mine lærere var Steen Lindholm, Svend Prip og Christian Blom Hansen, som også førte mig op til Musikpædagogisk Eksamen 1987. Med Anders Riber som lærer debuterede jeg fra solistklassen på Det Jyske Musikkonser-vatorium i oktober 1988. Gennem årene har jeg som så mange andre ligeledes deltaget i diverse ”mesterkurser”, af hvilke jeg særligt husker og påskønner dem under Gaston Litaize og Flor Peeters.

Mit virke som fastansat organist begyndte 1. januar 1980 ved Øsby og Årø kirker, hvor orglet i Øsby Kirke dengang (siden blev Siseby-orglet fra 1819 opstillet i Haderslev Domkirke) var det ældst spilbare Marcussenorgel; et pragtfuldt instrument på 21 stemmer fra 1828. Efter 5 år ved Augustenborg Slotskirke kom jeg i februar 1993 til Tønder Kristkirke, og her regner jeg med at afslutte min karriere, når tiden er inde.

Parallelt med organistgerningen har jeg tidligere en årrække undervist i orgel og teori på Løgumkloster Kirkemusikskole (afdelingen i Horsens), ligesom jeg i egenskab af violinist i perioden 1986-2000 var medlem af Vestjysk Symfoniorkester, hvis prøver og koncerter var mig til stor glæde og inspiration. Det samme – glæde og inspiration – håber jeg i øvrigt at sprede med 30 små gudstjenestesatser, som i serien ”Mixtur Portræt” i december 2019 udkom på Forlaget Mixtur. 

Om end jeg aldrig kom til at spille violin i Sønderjyllands Symfoniorkester, så har jeg dog adskillige gange spillet orgel-continuo i orkestret, og når alt kommer til alt, er det nok også bedst for alle, at jeg blev organist - - - eller ér det?! :-)   

 

Vil du være en aktiv del af Danmarks mest lokale demokrati?

- sæt kryds i kalenderen tirsdag den 11. august 2020 kl. 19.00.

Kom til orienteringsmøde 11/8 og hør mere om menighedsrådets vigtige arbejde!

Sted: Brorsonhus, Kirkepladsen 2, 6270 Tønder

 

Billeder fra indsættelsesgudstjenesten af vores tyske sognepræst Dorothea Lindow.
 
Billederne er fotograferet af Jane Rahbek Olsen/Der Nordschleswiger.
 
Her ses Pastorin Dorothea Lindow på vej ind i kirken sammen med formand for Tønder Menighedsråd, Torben Frederiksen:

 

Pastor Lorenz Wree, Pastor Günther Barten, Pastorin Dorothea Lindow og Pastor Achim Strehlke:

 

Link til Der Nordschleswiger om Günther Bartens afskedsgudstjeneste: https://www.nordschleswiger.dk/de/nordschleswig-tondern/ich-war-nicht-nur-eingeflogene-vikar