Orienteringsmøde vedr. valg bliver afholdt i august. Nærmere information følger efter den 9. juni.

 

 

Genåbning af kirken

Vi har fået tilladelse til at genåbne kirken for gudstjenester igen!
Det er en glædelig nyhed!
Derfor kan man nedenfor se, hvornår der er gudstjeneste i resten af maj måned.
 
Men da retningslinjerne fra Kirkeministeriet for genåbningen først kom mandag den 18. maj, afventer vi nu, hvordan de skal udmøntes mere konkret. Stiftet sender snarest en vejledning, og derefter vil flere spørgsmål blive afklaret, blandt andet hvordan åbningen af kirkerummet for andagtssøgende og turister kan ske forsvarligt i forhold til at undgå smitte af covid-19.
 
Men vi kan altså allerede nu fra Kr. Himmelfarts dag begynde at holde gudstjenester, hvor Sundhedsstyrelsens retningslinjer for forebyggelse af smitte selvfølgelig overholdes. Ligesom der kun må være et vist maksimum antal personer i kirken af gangen.  Dette antal gælder også for deltagelsen i begravelser og bisættelser, samt vielser og dåb.
 
Vi glæder os over, at vi nu kan fejre gudstjenester sammen igen!
 

Gudstjenester i Tønder Kristkirke maj 2020

 
Maj:
21. kl. 10.00: Kirsten Elisabeth Christensen
      Kr. Himmelfart. Luk 24,46-53
                
24. kl. 10.00: Trine Hauge Nielsen
      6.s.e.påske. Joh 17,20-26
       kl. 16.30: Dorothea Lindow
       Tysk
 
31. kl. 10.00: Trine Hauge Nielsen
      Pinsedag. Joh 14,15.21
 
Kirkebil
Til alle gudstjenester i Tønder Kristkirke kan sognets beboere benytte kirkebil. Den bestilles ved at ringe senest dagen før til: Tønder Taxa, tlf. 74722900. Kirkekassen afholder udgiften.
 
 

Ny tysk præst i Tønder og Ubjerg Sogne

De planlagte indsættelsesgudstjenester for den nye tyske præst i Ubjerg og Tønder den 5. april, Dorothea Lindow, må desværre aflyses grundet coronakrisen.

Dorothea Lindow overtager dog embedetrne officielt den 1. april, og modtager sine indsættelsesbreve samme dag.
 
Den nye dato for indsættelsesgudstjenesterne i Ubjerg og Tønder Kirke er endnu ikke fastlagt, 
men bliver annonceret i god tid.