TV-gudstjenester fra Tønder Kristkirke sendes på DR2 på følgende datoer:

  • Søndag den 1. november kl. 14.00 - vært: Anders Laugesen, gæst: Anna Elisabeth Jessen
  • Søndag den 8. november kl. 14.00 - vært: Anders Laugesen, gæst: Mette Bock (dansk/tysk gudstjeneste)
  • Søndag den 15. november kl. 14.00 - vært: Anders Laugesen, gæst: Jens Rosendal 

 

Pga. de nye covid-19 restraktioner er følgende arrangementer aflyst:

 

- Kirkefrokost efter højmessen d. 25. oktober

- Spaghetti-gudstjenester i oktober og november

 

Resultatet af menighedsrådsvalget den 15. september 2020

1) Dirk Andresen

2) Torben Frederiksen

3) Anke Haagensen

4) Bjarne Friis Pedersen

5) Christine Lassen

6) Marianne Garder

7) Allan Poulsen

8) Sine Kirstine Andersen

9) Christian Breum Hansen

10) Henrik Svane

11) Grete Mamsen

 

Stedfortrædere:

1) Jørn Vestergaard

2) Marieke Heimburger

3) Dorthe Rødgaard

4) Peter Tygesen

 

Mulighed for indgivelse af kandidatliste, som udløser afstemningsvalg.

Der skal gøres opmærksom på, at der senest tirsdag d. 13. oktober 2020 kan indgives kandidatliste/er, hvilket vil udløse et afstemningsvalg (jf. Cirkulære om orienteringsmøde og valgforsamling nr. 9011 af 10.01.2019 § 29).

Et afstemningsvalg vil finde sted d. 17. november 2020

Ved afstemningsvalg skal der vælge 15 medlemmer til menighedsrådet.

Funktionsperioden for Tønder Sogns menighedsråd er fra november 2020 til november 2024.

Indgivelse af kandidatliste, som udløser afstemningsvalg, skal udarbejdes på den af kirkeministeriet godkendte formular (jf. Cirkulære om afstemningsvalg ved valg af menighedsråd nr. 9014 af 10.01.2020 §2 og §10.)

En gyldig kandidat liste skal indeholde oplysning om kandidaternes og stillernes navn, bopæl og personnummer.

Kandidatlisten skal i Tønder sogn indeholde 11 stillere, svarende til det antal valgte medlemmer menighedsrådet indeholder.

Kandidatliste/er kan indleveres på: Brorsonhus, Kirkepladsen 2, 6270 Tønder

 

Det nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent, den 29. november 2020