Menighedsrådet har nu afholdt det konstituerende møde, og Torben Frederiksen fortsætter på formandsposten.

Derudover er posterne fordelt således i det nye menighedsråd:

Næstformand: Dirk Andresen.

Kasserer: Marianne Garder.

Kontaktperson: Allan Poulsen.

Kirkeværge: Jørn Vestergaard.

Det nye menighedsråd tiltræder den 1. søndag i advent, som i år falder den 29. november.

 

Tak til de tre afgående menighedsrådsmedlemmer for stort arbejde gennem årene. 

På det konstituerende møde tirsdag d. 10. november valgte Menighedsrådet Torben Frederiksen som formand og Dirk Andresen som næstformand.

 

Følgende arrangementer er aflyst:

  • Kirkehøjskole resten af året
  • Spaghetti-gudstjenester resten af året
  • Højskoledagen i Brorsonhus d. 31. oktober
  • Brorsonhus-træf i november og december
  • Sogneaften d. 26. november 

Man kan stadigvæk godt komme til søndagsgudstjenester. Vi holder også begravelser og kirkelige handlinger med op til 165 personer i kirken og 75 personer i kirkegårdskapellet, dog kun 50 deltagere på kirkegården, men arrangementer og særlige gudstjenester aflyses. 

Fra den 29. oktober og frem til og med 2. januar 2021 har regeringen udvidet kravet om at bære mundbind eller visir til også at gælde i kultur- og kirkeinstitutioner. 

Når du besøger eller deltager i en aktivitet i folkekirken i et lokale med offentlig adgang (for eksempel Allehelgensgudstjeneste), skal du overholde det gældende krav om brug af mundbind. 

Du skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når du går ind og ud af lokalet, og når du bevæger dig rundt i lokalet. 

Kravet gælder ikke, når du sidder ned eller knæler under aktiviteten. Heller ikke når du som led i en kirkelig handling kortvarigt rejser dig op, for derefter at sætte dig ned igen på samme plads.

Børn under 12 år er undtaget kravet om mundbind i folkekirken.

 

TV-gudstjenester fra Tønder Kristkirke sendes på DR2 på følgende datoer:

  • Søndag den 1. november kl. 14.00 - vært: Anders Laugesen, gæst: Anna Elisabeth Jessen
  • Søndag den 8. november kl. 9.00 - vært: Anders Laugesen, gæst: Mette Bock (dansk/tysk gudstjeneste)
  • Søndag den 15. november kl. 14.00 - vært: Anders Laugesen, gæst: Jens Rosendal