Prædiken - Skærtorsdag den 9. april 2020 - tryk her

(Se tidligere prædikner i menuen øverst på siden)

 

En lille hilsen fra vores nye, tyske præst Dorothea Lindow – tryk her!

 

Alle ønskes en glædelig og velsignet påske!

Der er ingen gudstjenester i Tønder Kristkirke i påsken, men læs præsternes prædikener her på hjemmesiden og hør podcast på www.møgeltønderkirke.dk

Gå en tur og være med til at fejre Påskedag ved at komme forbi kirken. Tag en påskelilje eller en anden blomst med hjemmefra og sæt den i det store kors, som vil være sat frem uden for kirkedøren. Så kan vi sammen, hver for sig, være med til at samle et blomsterflor i korset!

Kirkebygningen er lukket, men Ordet og kirken lever!

Folkekirken følger resten af samfundet i påsketiden og står last og brast med folket, også i forhold til genåbning. Derfor må vi i år fejre påske sammen, men på afstand! Og så vente på, hvad tiden efter lukningsperioden til og med den 10. maj bringer.

Men hjemme fra stuerne kan vi sammen følge med i gudstjenesterne, som transmitteres i radio og TV. Så fejrer vi ikke påske i vores lokale fællesskab, men i det store fællesskab, der samler os fra hele landet.

Vi glæder os usigelig meget til, at vi alle igen kan mødes og frit fejre gudstjeneste sammen i vores dejlige kirke. Må der være ro og glæde at finde for alle i denne anderledes tid, på trods af udfordringerne og længslen efter at være sammen.

Glædelig påske fra alle fire præster ved Tønder Kristkirke

Det er påske! Alting springer ud,
alle knopperne er lige ved at briste,
det er livet, der vil leves. Det er Gud,
der vil trøste alle os, der måtte miste.
Og når Gud gir liv
og gør det underfuldt og grønt,
blir det påske og opstandelse og skønt!      
Holger Lissner, ”100 salmer” nr. 828

 

Hvis man har brug for at tale med en præst, står vi gerne til rådighed ved opringning: Kirsten Elisabeth Christensen, tlf 20357953; Trine Hauge Nielsen, tlf. 20357950; Christina Rygaard Kristiansen, tlf. 24411704 og Dorothea Lindow, tlf. 20357964.

 

Fælles bøn - Sammen, men hver for sig !
Hver dag kl. 17.00 ringer Tønder Kristkirken med kirkeklokkerne.
Det samme gør mange andre af landets kirker efter biskoppernes opfordring. Den fælles klokkeringning skal få os til at tænke på og bede for de syge og alle dem, der passer og plejer dem. Tak for din deltagelse!

 

Vi må som folkekirke være med til at sikre, at coronasmitten ikke spredes.

Derfor er alle gudstjenester og kirkelige aktiviteter aflyst til og med den 10. maj 2020. Det gælder både de danske og de tyske gudstjenester og aktiviteter.

Dåb og vielse kan gennemføres under hensyntagen til de særlige forhold. Aftale herom træffes med præsten, der medvirker ved handlingen.

Begravelser og bisættelser gennemføres også efter forholdene. Forholdsreglerne aftales ligeledes med præsten, der medvirker ved handlingen.

Kirkekontoret har telefonisk åbent i træffetiden hverdage mandag til fredag kl. 10-13 på tlf. 74722080. Men kontoret er lukket for personligt fremmøde.

 

Tønder Kristkirke er lukket for besøgende indtil 10. maj 2020, pga. risikoen for spredning af coronavirus.

Tondern Kristkirche is bis 10.Mai 2020 wegen der Verbreitung des Coronavirus für Besucher geschlossen

The Church is closed for visitors until May 10, 2020, due to the risk of spreading coronavirus.

 

Ord til tiden

Når vi mennesker er bange, så søger vi hinanden, og vi søger Gud. Vi søger sammen, holder om hinanden, holder hinandens hænder. Vi søger kirkens rum, fordi vi ved, at lige dér kan vi rummes med alle vore tanker og al vores bekymring.

I disse dage er vi bange, men vi kan ikke søge sammen. Tværtimod skal vi holde afstand til hinanden.  Også kirkens døre er lukkede, fordi det i denne tid er sådan, vi bedst tager vare om hinanden.

Det er en paradoksal og udfordrende situation for os alle. Mange arbejder hjemmefra, og samtidig er også børnene hjemme – og sammen med os voksne konstant. Det er ikke uden udfordringer at være tvunget til at opholde sig hjemme dag efter dag. Vi slider på hinanden rundt omkring i familierne i øjeblikket. Og når vi går ud af vores dør, så mødes vi af mennesketomme gader og en uvished om, hvor længe tilstanden skal vare ved. Mange ældre sidder i øjeblikket helt isoleret, og familiemedlemmer kan ikke forenes.

Men sammen skal vi bære håbet frem. Bestyrke hinanden i, at alt det, vi gør lige nu, det gør det muligt, at vi igen kan mødes i en omfavnelse. Og mens vi spritter hænder og holder afstand, må vi prøve, så godt vi nu kan, at indrette os i det, der er.

Det giver tid til fordybelse, tid til at kigge ind ad. Kalendere, som ufrivilligt ryddes, levner os i disse dage tid til samtaler, om ikke face to face – så over telefonen. Ja, måske skal vi en gang imellem insistere på at tage os små pauser for bekymringen; pauser, hvor vi forsøger at indrette os i undtagelsestilstanden, lærer hinanden endnu bedre kende, og opdager, at vi endnu kan overraskes. Måske er det nu, vi skal give os i kast med den bog, der ligger uåbnet – eller simpelthen tage os en travetur i det solskin, der tilsmiler os.

Og kirken, den står, hvor den står. I øjeblikket med lukkede døre. Men kirken er heldigvis ikke defineret ved sin fysiske bygning. For kirken er dér, hvor to eller tre mennesker er forsamlet i Jesu Kristi navn. Også selvom forsamlingen nu for tiden må foregå på en anden måde.

Når vi sidder i vores stue og hører morgenandagten på DR2 lige efter radioavisen kl. 8.00, når vi søndag kl. 10.00 lytter til den radiotransmitterede gudstjeneste på P1 eller ser med, når der holdes gudstjeneste kl. 14.00 i TV, ja, så kommer vi alligevel til at udgøre et fællesskab, der har rod i Kristus.

For uanset vi sidder hver for sig, så er vi sammen om de samme ord, toner, bønner og salmer. Så selvom vi lige nu desværre ikke kan komme i vores smukke Tønder Kristkirke, så er der alligevel hver dag ord at finde til trøst og opmuntring.

Da Jesus gik til Jerusalem vel vidende, at han ville blive taget til fange og slået ihjel, fugtes han af sine ængstelige og frygtsomme disciple. Selv hvilede han i tilliden til Gud, men han forbød ikke sine venner at være bange eller fortvivlede, for han vidste, at det kunne de ikke undgå. Frygt og fortvivlelse er en del af menneskelivet, når en smertefuld virkelighed trænger sig på.

Men for at trøste dem, sagde han: ”Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud og tro på mig!”. Med ordene hjalp han sine venner til at holde fast i, at den fysiske virkelighed, de levede i, ikke var den eneste. Han huskede dem på, at ånden kender sit hjemsted hos Gud; at midt i enhver smerte over livet, da kunne deres hjerter hvile hos Gud i tillid til den virkelighed, Jesus havde åbnet for dem.

Mon ikke det er de samme ord, der kan trøste os i dag og holde os fast i troen på, at den fysiske virkelighed, vi lever i lige nu, ikke er den eneste. På trods af usikkerheden og frygten for fremtiden, for vores kære og for os selv, da kan også vi stadigvæk opleve nærheden til Kristus. Både når vi sidder i vores stue, og når vi går en tur i det strålende forårsvejr.

Glædelig påske!

Trine Hauge Nielsen og Kirsten Elisabeth Christensen

 

Ny tysk præst i Tønder og Ubjerg Sogne

De planlagte indsættelsesgudstjenester for den nye tyske præst i Ubjerg og Tønder den 5. april, Dorothea Lindow, må desværre aflyses grundet coronakrisen.

Dorothea Lindow overtager dog embedetrne officielt den 1. april, og modtager sine indsættelsesbreve samme dag.
 
Den nye dato for indsættelsesgudstjenesterne i Ubjerg og Tønder Kirke er endnu ikke fastlagt, 
men bliver annonceret i god tid.