Tønder Menighedsråd afholder normalt møde den 2. tirsdag i måneden.

Møderne er offentlige og foregår her:

Brorsonhus
Kirkepladsen 2
6270 Tønder

 

Næste menighedsrådsmøde er: Tirsdag den 11. august 2020 kl. 16.30.
Kom til orienteringsmøde tirsdag 11. august 2020 kl. 19.00 og hør mere om menighedsrådets vigtige arbejde!
 
Dagsorden foreligger ca. 4 dage før mødet.