Tønder Menighedsråd afholder normalt møde den 2. tirsdag i måneden.

Møderne er offentlige og foregår her:

Brorsonhus
Kirkepladsen 2
6270 Tønder

 

Næste menighedsrådsmøde er den 10. marts 2020 kl. 18.30.

Dagsorden foreligger ca. 4 dage før mødet.