Kirkekontoret
Brorsonhus
Kirkepladsen 2
6270 Tønder
Tlf. 74 72 20 80
 
Åbningstid:
Mandag - fredag kl. 10.00 - 13.00
 
Kordegn
Helene Feddersen
Tlf. 74 72 20 80
E-mail: hekh(at)km.dk
Kordegn
Bjarne Hansen
Tlf. 74 72 20 80
E-mail: bha(at)km.dk