Lørdag d. 31. oktober 2020, Kl. 09:00 til kl. 12:00

”Kristendom og velfærdsstat – velfærdsstat og sekularisering”

Hovedpointen i Jørn Henrik Petersens indlæg er, at velfærdsstaten dybest set hviler på et kristent fundament. Når samfundet i

stigende grad verdsliggøres, flytter traditionelt religiøst begrundede tanker over i kulturen. De dør ikke, men de holder flyttedag og

optræder i, hvad man kan kalde civilreligionen – tanken om, hvad man forstår ved den gode samfundsborger. I den forstand er velfærdsstaten en erstatning for den næstekærlighed, vi har så svært ved at praktisere. Det illustreres først og fremmest ved indholdet af den socialdemokratiske civilreligion fra Dreier over Steincke og Bomholt til Erling Olsen og Svend Auken. Selvsagt har også andre partier været involveret i velfærdsstatens udvikling; men

Socialdemokratiet har været den drivende kraft – derfor vægt på Socialdemokratiets civilreligion. Indlægget afsluttes med en overvejelse over, om velfærdsstaten er på vej til at bryde sammen – og hvorfor. Skyldes det, at den hviler på ”en gudløs kristendom”. Og ind i den hele fremstilling glider refleksioner over, hvad tro egentlig betyder, hvordan Folkekirken har det, og hvilken rolle den spiller i dansk kultur.

Jørn Henrik Petersen har siden 1974 været professor i socialvidenskab ved Syddansk Universitet. Han er dr.phil. og lic.oecon. Gennem de senere år har han været hovedredaktør af det store 6-bindsværk om den danske velfærdsstats udvikling og skrevet tre bøger om forholdet mellem Luthers tænkning og det moderne samfund. Aktuelt arbejder han på en biografi om Julius Bomholt, landets første kulturminister. Den udkommer i 2021 i forbindelse med Kulturministeriets 60-års jubilæum.

 

Højskoledag i Brorsonhus
Sted Morgensang i kirken, derefter salen